... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Generelle tastaturgenveje

• CTRL+C (kopier)

• CTRL+X (klip)

• CTRL+V (indsæt)

• CTRL+Z (fortryd)

• DELETE (slet)

• SKIFT+DELETE (slet det markerede element permanent uden at placere elementet i papirkurven)

• CTRL, mens du trækker et element (kopier det markerede element)

• CTRL+SKIFT, men du trækker et element (opret en genvej til det markerede element)

• Tasten F2 (omdøb det markerede element)

• CTRL+HØJRE PIL (flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det næste ord)

• CTRL+VENSTRE PIL (flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det foregående ord)

• CTRL+PIL NED (flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det næste afsnit)

• CTRL+PIL OP (flyt indsætningspunktet til begyndelsen af det foregående afsnit)

• CTRL+SKIFT med en vilkårlig piletast (fremhæv en tekstblok)

• SKIFT med en vilkårlig piletast (marker mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet, eller marker tekst i et dokument)

• CTRL+A (marker alt)

• Tasten F3 (søg efter en fil eller mappe)

• ALT+ENTER (få vist egenskaberne for det valgte element)

• ALT+F4 (luk det aktive element, eller afslut det aktive program)

• ALT+ENTER (få vist egenskaberne for det valgte objekt)

• ALT+MELLEMRUM (åbn genvejsmenuen til det aktive vindue)

• CTRL+F4 (luk det aktive dokument i programmer, hvor du kan have flere dokumenter åben samtidigt)

• ALT+TAB (skift mellem de åbne elementer)

• ALT+ESC (gå gennem elementer i den rækkefølge, de er blevet åbnet i)

• F6 key (gå gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet)

• Tasten F4 (få vist adresselinjen i Denne computer eller Windows Stifinder)

• SKIFT+F10 (få vist genvejsmenuen til det markerede element)

• ALT+MELLEMRUM (få vist menuen System for det aktive vindue)

• CTRL+ESC (få vist menuen Start)

• ALT+understreget bogstav i et menunavn (få vist den tilsvarende menu)

• Understreget bogstav i et kommandonavn i en åben menu (udfør den tilsvarende kommando)

• Tasten F10 (aktiver menulinjen i det aktive program)

• HØJRE PIL (åbn den næste menu til højre, eller åbn en undermenu)

• VENSTRE PIL (åbn den næste menu til venstre, eller luk en undermenu)

• Tasten F5 (opdater det aktive vindue)

• TILBAGE (få vist mappen et niveau højere oppe i Denne computer eller Windows Stifinder)

• ESC (annuller den aktuelle opgave)

• SKIFT, når du indsætter en cd-rom i cd-rom-drevet (undgå, at cd-rom'en starter automatisk)

• CTRL+SKIFT+ESC (åbn Jobliste)

Tastaturgenveje til dialogbokse
Hvis du trykker på SKIFT+F8 på lister, der tillader udvidet markering, aktiveres tilstanden for udvidet markering. I denne tilstand kan du bruge en piletast til at flytte markøren uden at ændre markeringen. Du kan trykke på CTRL+MELLEMRUM eller SKIFT+MELLEMRUM for at justere markeringen. Tryk på SKIFT+F8 igen for at annullere tilstanden for udvidet markering. Tilstanden for udvidet markering annulleres automatisk, når der fokuseres på et andet kontrolelement.

• CTRL+TAB (gå frem gennem faner)

• CTRL+SKIFT+TAB (gå tilbage gennem faner)

• TAB (gå frem gennem indstillingerne)

• SKIFT+TAB (gå tilbage gennem indstillingerne)

• ALT+understreget bogstav (udfør den tilsvarende kommando, eller marker den tilsvarende indstilling)

• ENTER (udfør kommandoen for den aktive indstilling eller knap)

• MELLEMRUM (marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt)

• Piletaster (vælg en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe af indstillingsknapper)

• Tasten F1 (få vist Hjælp)

• Tasten F4 (få vist elementerne på den aktive liste)

• MELLEMRUM (åbn en mappe et niveau højere oppe, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn)

Microsoft Natural Keyboard-genvejstaster

• Windows Logo (få vist eller skjul menuen Start)

• Windows Logo+BREAK (få vist dialogboksen Systemegenskaber)

• Windows Logo+D (få vist skrivebordet)

• Windows Logo+M (minimer alle vinduerne)

• Windows Logo+SKIFT+M (gendan de minimerede vinduer)

• Windows Logo+E (åbn Denne computer)

• Windows Logo+F (søg efter en fil eller mappe)

• CTRL+Windows Logo+F (søg efter computere)

• Windows Logo+F1 (få vist Windows Hjælp)

• Windows Logo+ L (lås tastaturet)

• Windows Logo+R (åbn dialogboksen Kør)

• Windows Logo+U (åbn Utility Manager)

Genvejstaster til handicappede

• Højre SKIFT i otte sekunder (slå filtertaster til eller fra)

• Venstre ALT+venstre SKIFT+PRINTSCRN (slå Stor kontrast til eller fra)

• Venstre ALT+venstre SKIFT+NUM LOCK (slå musetasterne til eller fra)

• SKIFT fem gange (slå Træge taster til eller fra)

• NUM LOCK i fem sekunder (slå Til/fra-taster til eller fra)

• Windows Logo+U (åbn Utility Manager)

Tastaturgenveje i Windows Stifinder

• END (få vist det nederste af det aktive vindue)

• HOME (få vist det øverste af det aktive vindue)

• NUM LOCK+stjerne (*) (få vist alle de undermapper, der findes under den markerede mappe)

• NUM LOCK+plustegn (+) (få vist indholdet i den markerede mappe)

• NUM LOCK+minustegn (-) (skjul den markerede mappe)

• VENSTRE PIL (skjul det aktuelt valgte, hvis det er udvidet, eller vælg den overordnede mappe)

• HØJRE PIL (få vist det aktuelt valgte, hvis det er skjult, eller vælg den første undermappe)

Genvejstaster til Tegnoversigt
Når du har dobbeltklikket på et tegn i tegngitteret, kan du flytte gennem gitteret ved hjælp af tastaturgenveje:

• HØJRE PIL (flyt til højre eller til starten af den næste linje)

• VENSTRE PIL (flyt til venstre eller til slutningen af den foregående linje)

• PIL OP (flyt en række op)

• PIL NED (flyt en række ned)

• PAGE UP (flyt ét skærmbillede op ad gangen)

• PAGE DOWN (flyt ét skærmbillede ned ad gangen)

• HOME (flyt til starten af linjen)

• END (flyt til slutningen af linjen)

• CTRL+HOME (flyt til det første tegn)

• CTRL+END (flyt til det sidste tegn)

• MELLEMRUM (skift mellem tilstanden Forstørret og Normal, når et tegn markeres)

Tastaturgenveje i hovedvinduet i Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL+O (åbn en gemt konsol)

• CTRL+N (åbn en ny konsol)

• CTRL+S (gem en åben konsol)

• CTRL+M (tilføj eller fjern et konsolelement)

• CTRL+W (åbn et nyt vindue)

• Tasten F5 (opdater indholdet i alle konsolvinduer)

• ALT+MELLEMRUM (få vist menuen i MMC-vinduet)

• ALT+F4 (luk konsollen)

• ALT+A (få vist menuen Action)

• ALT+V (få vist menuen View)

• ALT+F (få vist menuen File)

• ALT+O (få vist menuen Favorites)

Tastaturgenveje i MMC-konsolvinduet

• CTRL+P (udskriv den aktuelle side eller den aktive rude)

• ALT+minustegn (-) (få vist vinduesmenuen for det aktive konsolvindue)

• SKIFT+F10 (få vist genvejsmenuen Action for det markerede element)

• Tasten F1 (åbn Hjælp-emnet, hvis der findes et, for det valgte element)

• Tasten F5 (opdater indholdet i alle konsolvinduer)

• CTRL+F10 (maksimer det aktive konsolvindue)

• CTRL+F5 (gendan det aktive konsolvindue)

• ALT+ENTER (få vist dialogboksen Egenskaber, hvis der findes en, for det valgte element)

• Tasten F2 (omdøb det markerede element)

• CTRL+F4 (luk det aktive konsolvindue) Når en konsol kun har ét konsolvindue, lukker denne genvej konsollen)

Navigation i Forbindelse til Fjernskrivebord

• CTRL+ALT+END (åbn dialogboksen Sikkerhed i Microsoft Windows NT)

• ALT+PAGE UP (skift mellem programmer fra venstre mod højre)

• ALT+PAGE DOWN (skift mellem programmer fra højre mod venstre)

• ALT+INSERT (gå gennem programmerne i den senest anvendte rækkefølge)

• ALT+HOME (få vist menuen Start)

• CTRL+ALT+BREAK (skift klientcomputeren fra et vindue til fuld skærm)

• ALT+DELETE (få vist menuen Windows)

• CTRL+ALT+minustegn (-) (placer et snapshot af hele klientvinduesområdet i Udklipsholder i Terminal Server, og giv samme funktionalitet som ved at trykke på ALT+PRINT SCREEN på en lokal computer).

• CTRL+ALT+plustegn (+) (placer et snapshot af det aktive vindue i klienten i Udklipsholder i Terminal Server, og giv samme funktionalitet som ved at trykke på PRINT SCREEN på en lokal computer).

Navigation i Microsoft Internet Explorer

• CTRL+B (åbn dialogboksen Arranger foretrukne)

• CTRL+E (åbn søgepanelet)

• CTRL+F (start værktøjet Søg)

• CTRL+H (åbn oversigtspanelet)

• CTRL+I (åbn panelet Foretrukne)

• CTRL+L (åbn dialogboksen Åbn)

• CTRL+N (start en anden forekomst af browseren med den samme webadresse)

• CTRL+O (åbn dialogboksen Åbn, det samme som CTRL+L)

• CTRL+P (åbn dialogboksen Udskriv)

• CTRL+R (opdater den aktuelle webside)

• CTRL+W (luk det aktuelle vindue)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :Akku vom Laptop hältVerzeichnis druckenVista AdressleisteProgrammstarter
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.03
Hilfe, Windows-7 hat hein Arbeitsplatz. // Sicher Löschen mit SicherLoeschen // Wiederherstellung der Dateien, Ordner und Daten verhindern // Sichers Löeschen der Daten // Panikmache und Volksverdummung // Sicheres Löschen der Dateien, Ordner und Daten // 100% Sichers Löeschen //