... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Generelle hurtigtaster

• Ctrl+C (kopier)

• Ctrl+X (klipp ut)

• Ctrl+V (lim inn)

• Ctrl+Z (angre)

• DEL (slett)

• Skift+DEL (slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven)

• Ctrl mens du drar et element (kopier det valgte elementet)

• Ctrl+Skift mens du drar et element (opprett en snarvei til det valgte elementet)

• F2-tasten (gi nytt navn til det valgte elementet)

• Ctrl+Pil høyre (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det neste ordet)

• Ctrl+Pil venstre (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det forrige ordet)

• Ctrl+Pil ned (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det neste avsnittet)

• Ctrl+Pil opp (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige avsnitt)

• Ctrl+Skift med en av piltastene (merk et tekstutsnitt)

• Skift og en av piltastene (merk mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merk tekst i et dokument)

• Ctrl+A (merk alle)

• F3-tasten (søk etter en fil eller en mappe)

• Alt+Enter (vis egenskapene for det valgte elementet)

• Alt+F4 (lukk det aktive elementet, eller lukk det aktive programmet)

• Alt+Enter (vis egenskapene for det valgte objektet)

• Alt+Mellomrom (åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet)

• Ctrl+F4 (lukk det aktive dokumentet i programmer som tillater deg å ha flere dokumenter åpne samtidig)

• Alt+Tab (bytt mellom de åpne elementene)

• Alt+Esc (bla gjennom elementene i den rekkefølgen de ble åpnet)

• F6-tasten (bla gjennom skjermelementene i et vindu eller på skrivebordet)

• F4-tasten (vis listen i adresselinjen i Min datamaskin eller i Windows Utforsker)

• Skift+F10 (vis hurtigmenyen for det valgte elementet)

• Alt+Mellomrom (vis systemmenyen for det aktive vinduet)

• Ctrl+Esc (vis Start-menyen)

• Alt+understreket bokstav i et menynavn (vis den tilhørende menyen)

• Understreket bokstav i et kommandonavn på en åpen meny (utfør den tilsvarende kommandoen)

• F10-tasten (aktiver menylinjen i det aktive programmet)

• Pil høyre (åpne den neste menyen til høyre, eller åpne en undermeny)

• Pil venstre (åpne den neste menyen til venstre, eller lukk en undermeny)

• F5-tasten (oppdater det aktive vinduet)

• Tilbake (vis mappen et nivå opp i Min datamaskin eller Windows Utforsker)

• Esc (avbryt gjeldende oppgave)

• Skift når du setter inn en CD-ROM i CD-ROM-stasjonen (forhindre at CD-ROMen spilles av automatisk)

• Ctrl+Skift+Esc (åpne Oppgavebehandling)

Hurtigtaster i dialogbokser
Hvis du trykker Skift+F8 i lister med utvidet merking, aktiverer du modus for utvidet merking. I denne modusen kan du bruke en piltast til å flytte en markør uten å endre merkingen. Du kan trykke Ctrl+Mellomrom eller Skift+Mellomrom for å justere merkingen. Hvis du vil avbryte modus for utvidet merking, trykker du Skift+F8 på nytt. Modus for utvidet merking avbrytes av seg selv når du flytter fokus til en annen kontroll.

• Ctrl+Tab (hopp fremover i kategoriene)

• Ctrl+Skift+Tab (hopp bakover i kategoriene)

• Tab (hopp fremover i alternativene)

• Skift+Tab (flytt bakover i alternativene)

• Alt+understreket bokstav (utfør den tilsvarende kommandoen, eller velg det tilsvarende alternativet)

• Enter (utfør kommandoen for det aktive alternativet eller den aktive knappen)

• Mellomrom (merk eller fjern merket hvis det aktive alternativet har en avmerkingsboks)

• Piltaster (velg en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe med alternativknapper)

• F1-tasten (vis Hjelp)

• F4-tasten (vis elementene i den aktive listen)

• Tilbake (åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er valgt i dialogboksen Lagre som eller Åpne)

Hurtigtaster for Microsoft Natural Keyboard

• Windows-logo (vis eller skjul Start-menyen)

• Windows-logo+Break (vis dialogboksen Systemegenskaper)

• Windows-logo+D (vis skrivebordet)

• Windows-logo+M (minimer alle vinduene)

• Windows-logo+Skift+M (gjenopprett minimerte vinduer)

• Windows-logo+E (åpne Min datamaskin)

• Windows-logo+F (søk etter en fil eller en mappe)

• Ctrl+Windows-logo+F (søk etter datamaskiner)

• Windows-logo+F1 (vis Hjelp for Windows)

• Windows-logo+L (lås tastaturet)

• Windows-logo+R (åpne dialogboksen Kjør)

• Windows-logo+U (åpne Verktøybehandling)

Hurtigtaster for tilgjengelighet

• Høyre Skift i åtte sekunder (slå filtertaster av eller på)

• Venstre Alt + venstre Skift + Printscrn (slå av eller på høykontrast)

• Venstre Alt + venstre Skift + Num Lock (slå av eller på musetaster)

• Skift fem ganger (slå på eller av trege taster)

• Num Lock i fem sekunder (slå på eller av veksletaster)

• Windows-logo +U (åpne Verktøybehandling)

Hurtigtaster i Windows Utforsker

• End (vis bunnen av det aktive vinduet)

• Home (vis toppen av det aktive vinduet)

• Num Lock+stjernetegn (*) (vis alle undermappene til den merkede mappen)

• Num Lock+plusstegn (+) (vis innholdet i den merkede mappen)

• Num Lock+minustegn (-) (skjul den merkede mappen)

• Pil venstre (skjul gjeldende utvalg hvis det er utvidet, eller merk den overordnede mappen)

• Pil høyre (vis gjeldende utvalg hvis det er skjult, eller merk den første undermappen)

Hurtigtaster for tegnkart
Når du har dobbeltklikket et tegn i rutenettet, kan du bevege deg i rutenettet ved hjelp av hurtigtaster:

• Pil høyre (flytt til høyre eller til starten på neste linje)

• Pil venstre (flytt til venstre eller til slutten av forrige linje)

• Pil opp (flytt en rad opp)

• Pil ned (flytt en rad ned)

• PgUp (flytt opp ett skjermbilde om gangen)

• PgDn (flytt ned ett skjermbilde om gangen)

• Home (flytt til starten av linjen)

• End (flytt til slutten av linjen)

• Ctrl+Home (flytt til det første tegnet)

• Ctrl+End (flytt til det siste tegnet)

• Mellomrom (bytt mellom modiene Forstørret og Normal når et tegn er merket)

Hurtigtaster i hovedvinduet for Microsoft Management Console (MMC)

• Ctrl+O (åpne en lagret konsoll)

• Ctrl+N (åpne en ny konsoll)

• Ctrl+S (lagre den åpne konsollen)

• Ctrl+M (legg til eller fjern et konsollelement)

• Ctrl+W (åpne et nytt vindu)

• F5-tasten (oppdater innholdet i alle konsollvinduer)

• Alt+Mellomrom (vis MMC-vindusmenyen)

• Alt+F4 (lukk konsollen)

• Alt+A (vis Handling-menyen)

• Alt+V (vis Vis-menyen)

• Alt+F (vis Fil-menyen)

• Alt+O (vis Favoritter-menyen)

Hurtigtaster i konsollvinduet for MMC

• Ctrl+P (skriv ut gjeldende side eller aktive rute)

• Alt+minustegn (-) (vis vindusmenyen for det aktive konsollvinduet)

• Skift+F10 (vis Handling-hurtigmenyen for det merkede elementet)

• F1-tasten (åpne et eventuelt hjelpeemne for det merkede elementet)

• F5-tasten (oppdater innholdet i alle konsollvinduer)

• Ctrl+F10 (maksimer det aktive konsollvinduet)

• Ctrl+F5 (gjenopprett det aktive konsollvinduet)

• Alt+Enter (vis dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet, hvis den finnes)

• F2-tasten (gi nytt navn til det valgte elementet)

• Ctrl+F4 (lukk det aktive konsollvinduet. Når en konsoll bare har ett konsollvindu, lukker denne hurtigtasten konsollen)

Navigering for ekstern skrivebordstilkobling

• Crtl+Alt+End (åpne dialogboksen Sikkerhet for Microsoft Windows NT)

• Alt+PgUp (bytt mellom programmer fra venstre mot høyre)

• Alt+PgDn (bytt mellom programmer fra høyre mot venstre)

• Alt+INS (gå gjennom programmene i sist brukt rekkefølge)

• Alt+Home (vis Start-menyen)

• Ctrl+Alt+Break (bytt mellom et vindu og en full skjerm på klientdatamaskinen)

• Alt+DEL (vis Windows-menyen)

• Ctrl+Alt+minustegn (-) (plasser et øyeblikksbilde av hele vindusområdet for klienten på Terminal Server-utklippstavlen og gi samme funksjonalitet som ved å trykke Alt+Printscrn på en lokal datamaskin.)

• Ctrl+Alt+plusstegn (+) (plasser et øyeblikksbilde av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen og gi samme funksjonalitet som ved å trykke Printscrn på en lokal datamaskin.)

Navigering i Microsoft Internet Explorer

• Ctrl+B (åpne dialogboksen Ordne Favoritter)

• Ctrl+E (åpne søkefeltet)

• Ctrl+F (start Søk-verktøyet)

• Ctrl+H (åpne Logg-feltet)

• Ctrl+I (åpne Favoritter-feltet)

• Ctrl+L (åpne dialogboksen Åpne)

• Ctrl+N (start en annen forekomst av webleseren med samme webadresse)

• Ctrl+O (åpne dialogboksen Åpne, samme som Ctrl+L)

• Ctrl+P (åpne dialogboksen Skriv ut)

• Ctrl+R (oppdater gjeldende webside)

• Ctrl+W (lukk gjeldende vindu)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :Microsofts vs Firefox Internet Explorer 8Automatische Anmeldung
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.046
Schnelles Killen der laufenden und hängenden Prozesse! // ProcessKO mit den Lieblings-KO's! // Windows-7 ohne Internet Explorer! // Favorit Desktop Icon Layout // Desktop-Icons speichern // Icon Layout Favorit für Ihr Windows Desktop // Ordnung am Desktop //