... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Allmänna kortkommandon

• CTRL + C (Kopiera)

• CTRL + X (Klipp ut)

• CTRL + V (Klistra in)

• CTRL + Z (Ångra)

• DELETE (Ta bort)

• SKIFT + DELETE (Ta bort markerat objekt permanent utan att placera det i Papperskorgen)

• CTRL medan ett objekt dras (Kopiera det markerade objektet)

• CTRL + SKIFT medan ett objekt dras (Skapa en genväg till markerat objekt)

• F2 (Byt namn på markerat objekt)

• CTRL + HÖGERPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa ord)

• CTRL + VÄNSTERPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående ord)

• CTRL + NEDPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke)

• CTRL + UPPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke)

• CTRL + SKIFT med valfri piltangent (Markera ett textblock)

• SKIFT med valfri piltangent (Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument)

• CTRL + A (Markera allt)

• F3 (Sök efter en fil eller mapp)

• ALT + RETUR (Visa egenskaper hos markerat objekt)

• ALT + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)

• ALT + RETUR (Visa det markerade objektets egenskaper)

• ALT + BLANKSTEG (Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret)

• CTRL + F4 (Stäng det aktiva dokumentet i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt)

• ALT + TAB (Växla mellan öppna objekt)

• ALT + ESC (Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)

• F6 (Växla mellan skärmobjekt i ett fönster eller på skrivbordet)

• F4 (Visa Adressfältet i Den här datorn eller Utforskaren)

• SKIFT + F10 (Visa snabbmenyn för det markerade objektet)

• ALT + BLANKSTEG (Visa systemmenyn för det aktiva fönstret)

• CTRL + ESC (Visa Start-menyn)

• ALT + understruken bokstav i ett menynamn (Visa motsvarande meny)

• Understruken bokstav i ett kommando på en öppen meny (Utför motsvarande kommando)

• F10 (Aktivera menyraden i det aktiva programmet)

• HÖGERPIL (Öppna nästa meny till höger eller en undermeny)

• VÄNSTERPIL (Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny)

• F5 (Uppdatera det aktiva fönstret)

• BACKSTEG (Visa mappen en nivå upp i Den här datorn eller Utforskaren)

• ESC (Avbryt den aktuella åtgärden)

• SKIFT när du sätter in en cd-skiva i cd-enheten (Förhindra att cd-skivan startas automatiskt)

• CTRL + SKIFT + ESC (Öppna Aktivitetshanteraren)

Kortkommandon i dialogrutor
Du kan aktivera det utökade markeringsläget om du trycker på SKIFT + F8 i listrutor med utvidgade markeringar. I detta läge kan du använda piltangenterna för att flytta markören utan att markeringen ändras. Du kan ändra markeringen genom att trycka på CTRL + BLANKSTEG eller SKIFT + BLANKSTEG. Du kan inaktivera det utökade markeringsläget genom att trycka på SKIFT + F8 på nytt. Läget inaktiveras dessutom när du flyttar fokus till en annan kontroll .

• CTRL + TAB (Flytta framåt i flikarna)

• CTRL + SKIFT + TAB (Flytta bakåt i flikarna)

• TAB (Flytta framåt i alternativen)

• SKIFT + TAB (Flytta bakåt i alternativen)

• ALT + understruken bokstav (Utför motsvarande kommando eller välj motsvarande alternativ)

• RETUR (Utför kommandot för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen)

• BLANKSTEG (Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta)

• Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp alternativknappar)

• F1 (Visa Hjälp)

• F4 (Visa objekten i den aktiva listan)

• BACKSTEG (Öppna en mapp en nivå upp om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna)

Kortkommandon för Microsoft Natural Keyboard

• Windows-logotypen (Visa eller dölj Start-menyn)

• Windows-logotypen + BREAK (Visa dialogrutan Systemegenskaper)

• Windows-logotypen + D (Visa skrivbordet)

• Windows-logotypen + M (Minimera alla fönster)

• Windows-logotypen + SKIFT + M (Återställa minimerade fönster)

• Windows-logotypen + E (Öppna Den här datorn)

• Windows-logotypen + F (Sök efter en fil eller mapp)

• CTRL + Windows-logotypen + F (Sök efter datorer)

• Windows-logotypen + F1 (Visa Hjälp för Windows)

• Windows-logotypen + L (Lås tangentbordet)

• Windows-logotypen + R (Öppna dialogrutan Kör)

• Windows-logotypen + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

• Höger SKIFT i åtta sekunder (Aktivera eller inaktivera Tangentfilter)

• Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN (Aktivera eller inaktivera Högkontrast)

• Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK (Aktivera eller inaktivera Mustangenter)

• SKIFT fem gånger (Aktivera eller inaktivera Tröga tangenter)

• NUM LOCK i fem sekunder (Aktivera eller inaktivera Låstangenter)

• Windows-logotypen + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon i Utforskaren

• END (Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret)

• HOME (Visa den översta delen av det aktiva fönstret)

• NUM LOCK + Asterisk (*) (Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen)

• NUM LOCK + plustecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)

• NUM LOCK + minustecken (-) (Dölj den markerade mappen)

• VÄNSTERPIL (Dölj det markerade objektet eller markera den överordnade mappen)

• HÖGERPIL (Visa det aktuella markerade objektet om det är dolt eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning
Om du dubbelklickar på ett tecken i teckenrutnätet kan du sedan förflytta dig med hjälp av följande kortkommandon:

• HÖGERPIL (Gå till höger eller till början av nästa rad)

• VÄNSTERPIL (Gå till vänster eller till slutet av föregående rad)

• UPPIL (Gå upp en rad)

• NEDPIL (Gå ned en rad)

• PAGE UP (Gå en skärmbild upp)

• PAGE DOWN (Gå ned en skärmbild)

• HOME (Gå till början av raden)

• END (Gå till slutet av raden)

• CTRL+HOME (Gå till det första tecknet)

• CTRL+END (Gå till det sista tecknet)

• BLANKSTEG (Växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon för huvudfönstret i Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL + O (Öppna en sparad konsol)

• CTRL + N (Öppna en ny konsol)

• CTRL + S (Spara den öppna konsolen)

• CTRL + M (Lägg till eller ta bort ett konsolobjekt)

• CTRL + W (Öppna ett nytt fönster)

• F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)

• ALT + BLANKSTEG (Visa MMC-fönstermenyn)

• ALT + F4 (Stäng konsolen)

• ALT + A (Visa Åtgärd-menyn)

• ALT + V (Visa Visa-menyn)

• ALT + F (Visa Arkiv-menyn)

• ALT + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i MMC-konsolfönstret

• CTRL + P (Skriv ut aktuell sida eller aktiv ruta)

• ALT + minustecken (-) (Visa fönstermenyn för det aktiva konsolfönstret)

• SKIFT + F10 (Visa Åtgärd-snabbmenyn för det markerade objektet)

• F1 (Öppna eventuellt hjälpavsnitt för det markerade objektet)

• F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)

• CTRL + F10 (Maximera det aktiva konsolfönstret)

• CTRL + F5 (Återställ det aktiva konsolfönstret)

• ALT + RETUR (Visa dialogrutan Egenskaper, om det finns någon, för det markerade objektet)

• F2 (Byt namn på markerat objekt)

• CTRL + F4 (Stäng det aktiva konsolfönstret. Konsolen stängs om det endast finns ett fönster i en konsol.)

Navigering vid anslutning till fjärrskrivbord

• CTRL + ALT + END (Öppna dialogrutan Säkerhet i Microsoft Windows NT)

• ALT + PAGE UP (Växla mellan program från vänster till höger)

• ALT + PAGE DOWN (Växla mellan program från höger till vänster)

• ALT + INSERT (Växla mellan programmen från det senast använda)

• ALT + HOME (Visa Start-menyn)

• CTRL + ALT + BREAK (Växla mellan ett fönster och helskärm på klientdatorn)

• ALT + DELETE (Visa Windows-menyn)

• CTRL + ALT + minustecken (-) (Placera en ögonblicksbild av hela klientfönsterområdet i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när ALT + PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)

• CTRL + ALT + plustecken (+) (Placera en ögonblicksbild av det aktiva fönstret i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)

Navigering i Microsoft Internet Explorer

• CTRL + B (Öppna dialogrutan Ordna Favoriter)

• CTRL + E (Öppna sökfältet)

• CTRL + F (Starta sökverktyget)

• CTRL + H (Öppna fältet Tidigare)

• CTRL + I (Öppna fältet Favoriter)

• CTRL + L (Öppna dialogrutan Öppna)

• CTRL + N (Starta en ny instans av webbläsaren med samma webbadress)

• CTRL + O (Öppna dialogrutan Öppna, samma som CTRL + L)

• CTRL + P (Öppna dialogrutan Skriv ut)

• CTRL + R (Uppdatera den aktuella webbsidan)

• CTRL + W (Stäng det aktuella fönstret)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :Virtual PCPC ist zu heißStromverbrauchVerschiebenDrucken
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.031
Der win 7 download // free download von win 7 // Das windows 7 Starter downloaden // Das windows 7 Home downloaden // Das windows 7 Pro downloaden // Das windows 7 Ultimate downloaden // win 7 download //