... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Genel Klavye Kısayolları

• CTRL+C (Kopyala)

• CTRL+X (Kes)

• CTRL+V (Yapıştır)

• CTRL+Z (Geri al)

• DELETE (Sil)

• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden kalıcı olarak sil)

• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)

• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğe için bir kısayol oluştur)

• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)

• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına taşı)

• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşı)

• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına taşı)

• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına taşı)

• CTRL+ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir metin bloğunu vurgula)

• ÜSTKRKT ile ok tuşlarından biri (Bir pencerede veya masaüstünde birden fazla öğeyi seç veya belgede metni seç)

• CTRL+A (Tümünü seç)

• F3 tuşu (Dosya veya klasör ara)

• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)

• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)

• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)

• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin kısayol menüsünü aç)

• CTRL+F4 (Birden çok belgeyi aynı anda açmanıza olanak tanıyan programlarda, etkin belgeyi kapat)

• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)

• ALT+ESC (Öğeler arasında açıldıkları sırayla gezin)

• F6 tuşu (Bir pencerede veya masaüstünde ekran öğeleri arasında gezin)

• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'nde Adres çubuğunu görüntüle)

• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüle)

• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencerenin Sistem menüsünü görüntüle)

• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)

• ALT+Menü adında altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)

• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştir)

• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştir)

• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü aç)

• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)

• F5 tuşu (Etkin pencereyi güncelleştir)

• GERİ (Bilgisayarım'da veya Windows Gezgini'nde bir üst seviyedeki klasörü görüntüle)

• ESC (Geçerli görevi iptal et)

• CD-ROM sürücüsüne CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak yürütülmesini önle)

• CTRL+ÜSTKRKT+ESC (Görev Yöneticisi'ni aç)

İletişim Kutusu Klavye Kısayolları
Genişletilmiş seçim listesi kutularında ÜSTKRKT+F8 tuşlarına basarsanız, genişletilmiş seçim modunu etkinleştirirsiniz. Bu modda, ok tuşunu kullanarak seçimi değiştirmeden işaretçiyi taşıyabilirsiniz. CTRL+ARA ÇUBUĞU veya ÜSTKRKT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basarak seçimi ayarlayabilirsiniz. Genişletilmiş seçim modunu iptal etmek için ÜSTKRKT+F8 tuşlarına yeniden basın. Genişletilmiş seçim modu, odak başka bir denetime geçtiğinde iptal edilir.

• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında ileriye doğru git)

• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)

• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)

• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)

• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)

• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)

• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa, onay kutusunu seç veya temizle)

• Ok tuşları (Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa, bir düğme seç)

• F1 tuşu (Yardım'ı görüntüle)

• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)

• GERİ (Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse, bir üst düzeydeki klasörü aç)

Microsoft Natural Keyboard Kısayolları

• Windows Logo tuşu (Başlat menüsünü göster veya gizle)

• Windows Logo tuşu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)

• Windows Logo tuşu+D (Masaüstünü göster)

• Windows Logo tuşu+M (Tüm pencereleri küçült)

• Windows Logo tuşu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri önceki boyuta getir)

• Windows Logo tuşu+E (Bilgisayarım'ı aç)

• Windows Logo tuşu+F (Bir dosya veya klasör ara)

• CTRL+Windows Logo tuşu+F (Bilgisayar ara)

• Windows Logo tuşu+F1 (Windows Yardımı'nı görüntüle)

• Windows Logo tuşu+ L (Klavyeyi kilitle)

• Windows Logo tuşu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)

• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

• Sekiz saniye süreyle Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)

• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık'ı aç veya kapat)

• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları'nı aç veya kapat)

• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar'ı aç veya kapat)

• Beş saniye süreyle NUM LOCK (Geçiş Tuşları'nı aç veya kapat)

• Windows Logo tuşu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Windows Gezgini Klavye Kısayolları

• END (Etkin pencerenin en altını göster)

• HOME (Etkin pencerenin en üstünü göster)

• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)

• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)

• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)

• SOL OK (Geçerli seçimi genişletilmişse daralt ya da üst klasörü seç)

• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle ya da ilk alt klasörü seç)

Karakter Eşlem için Klavye Kısayolları
Karakter tablosunda bir karakteri çift tıklatırsanız, tablo üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

• SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)

• SOL OK (Sola veya önceki satırın sonuna git)

• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)

• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)

• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)

• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)

• HOME (Satırın başına git)

• END (Satırın sonuna git)

• CTRL+HOME (İlk karaktere git)

• CTRL+END (Son karaktere git)

• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)

• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)

• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)

• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)

• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)

• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)

• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)

• ALT+F4 (Konsolu kapat)

• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)

• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)

• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)

• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)

• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)

• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)

• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım konusunu aç)

• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)

• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresinin ekranı kaplamasını sağla)

• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)

• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa, Özellikler iletişim kutusunu aç)

• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)

• CTRL+F4 (Etkin konsol penceresini kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)

• ALT+PAGE UP (Programlar arasında soldan sağa geçiş yap)

• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasında sağdan sola geçiş yap)

• ALT+INSERT (Programlar arasında en son kullanılma sırasına göre gezin)

• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)

• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarında pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)

• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)

• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN tuşlarına basılmasıyla aynı işlevi sağla.)

• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve yerel bilgisayarda PRINT SCREEN tuşuna basılmasıyla aynı işlevi sağla.)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)

• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)

• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)

• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)

• CTRL+I (Sık Kullanılanlar çubuğunu aç)

• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)

• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini başlat)

• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L kısayoluyla aynı)

• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)

• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)

• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :PC zu langsam?Voller VIRENZeckenparanoiaBIN zu ISOSchnelles Killen
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.046
100% Sichers Löeschen // Windows 7 // Verwenden Sie den Dateimanager Q-Dir? Warum nicht? // StressMyPC! Der kleine Stresstherapeut // Datei kann nicht gelöscht werden! // Verzeichnis drucken in Windows Explorer hinzufügen? // Der win 7 download //