... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Općeniti tipkovni prečaci

• CTRL+C (Kopiranje)

• CTRL+X (Izrezivanje)

• CTRL+V (Lijepljenje)

• CTRL+Z (Poništavanje prethodne akcije)

• DELETE (Brisanje)

• SHIFT+DELETE (Trajno brisanje odabrane stavke bez prethodnog smještanja u koš za smeće)

• CTRL uz povlačenje stavke (Kopiranje odabrane stavke)

• CTRL+SHIFT uz povlačenje stavke (Stvaranje prečaca do odabrane stavke)

• F2 (Preimenovanje odabrane stavke)

• CTRL + strelica desno (Premještanje točke umetanja na početak sljedeće riječi)

• CTRL + strelica lijevo (Premještanje točke umetanja na početak prethodne riječi)

• CTRL + strelica dolje (Premještanje točke umetanja na početak sljedećeg odlomka)

• CTRL + strelica gore (Premještanje točke umetanja na početak prethodnog odlomka)

• CTRL+SHIFT i bilo koja strelica (Isticanje dijela teksta)

• SHIFT i bilo koja strelica (Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini ili odabir teksta u dokumentu)

• CTRL+A (Odabir svega)

• F3 (Traženje datoteke ili mape)

• ALT+ENTER (Prikaz svojstava odabrane stavke)

• ALT+F4 (Zatvaranje aktivne stavke ili programa)

• ALT+ENTER (Prikaz svojstava odabranog objekta)

• ALT + razmaknica (Otvaranje izbornika prečaca u aktivnom prozoru)

• CTRL+F4 (Zatvaranje aktivnog dokumenta u programima koji omogućuju istodobno otvaranje više dokumenata)

• ALT+TAB (Prebacivanje s jedne na drugu otvorenu stavku)

• ALT+ESC (Kruženje stavkama onim redom kojim su otvorene)

• F6 (Kruženje elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini)

• F4 (Prikaz adresne trake u odjeljku My Computer (Moje računalo) ili u programu Windows Explorer)

• SHIFT+F10 (Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku)

• ALT + razmaknica (Prikaz sistemskog izbornika za aktivni prozor)

• CTRL+ESC (Prikaz izbornika Start)

• ALT + podcrtano slovo u nazivu izbornika (Prikaz odgovarajućeg izbornika)

• Podcrtano slovo u nazivu naredbe na otvorenom izborniku (Izvršavanje odgovarajuće naredbe)

• F10 (Aktiviranje trake izbornika u aktivnom programu)

• Strelica desno (Otvaranje sljedećeg izbornika s desne strane ili otvaranje podizbornika)

• Strelica lijevo (Otvaranje sljedećeg izbornika s lijeve strane ili zatvaranje podizbornika)

• F5 (Ažuriranje aktivnog prozora)

• BACKSPACE (Prikaz mape koja se nalazi jednu razinu gore u odjeljku My Computer (Moje računalo) ili u programu Windows Explorer)

• ESC (Odustajanje od trenutnog zadatka)

• SHIFT pri umetanju CD-ROM-a u CD-ROM pogon (Onemogućivanje automatskog pokretanja CD-ROM-a)

• CTRL+SHIFT+ESC (Otvaranje programa Task Manager (Upravitelj zadataka))

Tipkovni prečaci za dijaloške okvire
Ako pritisnete SHIFT+F8 u okvirima s popisima s proširenim odabirom, omogućit ćete način rada s proširenim odabirom. U tom načinu rada možete pomoću tipki sa strelicama pomicati pokazivač bez promjene odabira. Možete pritisnuti tipku CTRL i razmaknicu ili pak tipku SHIFT i razmaknicu da biste promijenili odabir. Da biste izašli iz načina rada s proširenim odabirom, ponovo pritisnite SHIFT+F8. Način rada s proširenim odabirom sam se okončava kada premjestite fokus na neku drugu kontrolu.

• CTRL+TAB (Pomicanje prema naprijed po karticama)

• CTRL+SHIFT+TAB (Pomicanje unatrag po karticama)

• TAB (Pomicanje prema naprijed po mogućnostima)

• SHIFT+TAB (Pomicanje unatrag po mogućnostima)

• ALT + podcrtano slovo (Izvršavanje odgovarajuće naredbe ili odabir odgovarajuće mogućnosti)

• ENTER (Izvršavanje naredbe koju predstavlja aktivna mogućnost ili gumb)

• Razmaknica (Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir)

• Strelice (Odabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa izbornih gumba)

• F1 (Prikaz pomoći)

• F4 (Prikaz stavki na aktivnom popisu)

• BACKSPACE (Otvaranje mape koja se nalazi jednu razinu gore ako se mapa odabere u dijaloškom okviru Save As (Spremanje kao) ili Open (Otvaranje))

Tipkovni prečaci za tipkovnicu Microsoft Natural

• Tipka s logotipom sustava Windows (Prikaz ili sakrivanje izbornika Start)

• Tipka s logotipom sustava Windows + BREAK (Prikaz dijaloškog okvira System Properties (Svojstva sustava))

• Tipka s logotipom sustava Windows + D (Prikaz radne površine)

• Tipka s logotipom sustava Windows + M (Minimiziranje svih prozora)

• Tipka s logotipom sustava Windows + SHIFT + M (Vraćanje svih minimiziranih prozora)

• Tipka s logotipom sustava Windows + E (Otvaranje odjeljka My Computer (Moje računalo))

• Tipka s logotipom sustava Windows + F (Traženje datoteke ili mape)

• CTRL + tipka s logotipom sustava Windows + F (Traženje računala)

• Tipka s logotipom sustava Windows + F1 (Prikaz pomoći za Windows)

• Tipka s logotipom sustava Windows + L (Zaključavanje tipkovnice)

• Tipka s logotipom sustava Windows + R (Otvaranje dijaloškog okvira Run (Pokreni))

• Tipka s logotipom sustava Windows + U (Otvaranje programa Utility Manager (Upravitelj pomoćnih programa))

Tipkovni prečaci za pristupačnost

• Desna tipka SHIFT pritisnuta osam sekundi (uključivanje/isključivanje filtarskih tipki)

• Lijeva tipka ALT + lijeva tipka SHIFT + PRINT SCREEN (uključivanje/isključivanje jakog kontrasta)

• Lijeva tipka ALT + lijeva tipka SHIFT + NUM LOCK (uključivanje/isključivanje tipki miša)

• Tipka SHIFT pet puta (uključivanje/isključivanje ljepljivih tipki)

• Tipka NUM LOCK pritisnuta pet sekundi (uključivanje/isključivanje povratnih tipki)

• Tipka s logotipom sustava Windows + U (Otvaranje programa Utility Manager (Upravitelj pomoćnih programa))

Tipkovni prečaci za Windows Explorer

• END (Prikaz dna aktivnog prozora)

• HOME (Prikaz vrha aktivnog prozora)

• NUM LOCK + zvjezdica (*) (Prikaz svih podmapa odabrane mape)

• NUM LOCK + plus (+) (Prikaz sadržaja odabrane mape)

• NUM LOCK + minus (-) (Sažimanje odabrane mape)

• Strelica lijevo (Sažimanje trenutnog odabira ako je proširen ili odabir nadređene mape)

• Strelica desno (Prikaz trenutnog odabira ako je sažet ili odabir prve podmape)

Tipkovni prečaci za kartu znakova
Nakon dvoklika na znak na karti znakova po karti se možete pomicati pomoću tipkovnih prečaca:

• Strelica desno (Pomicanje udesno ili na početak sljedećeg retka)

• Strelica lijevo (Pomicanje ulijevo ili na kraj prethodnog retka)

• Strelica gore (Pomicanje za jedan redak gore)

• Strelica dolje (Pomicanje za jedan redak dolje)

• PAGE UP (Pomicanje prema gore jedan po jedan zaslon)

• PAGE DOWN (Pomicanje prema dolje za jedan po jedan zaslon)

• HOME (Pomicanje na početak retka)

• END (Pomicanje na kraj retka)

• CTRL+HOME (Pomicanje na prvi znak)

• CTRL+END (Pomicanje na posljednji znak)

• Razmaknica (Prebacivanje iz uvećanog prikaza u normalni i obrnuto kada je odabran neki znak)

Tipkovni prečaci za glavni prozor Microsoftove konzole za upravljanje (MMC)

• CTRL+O (Otvaranje spremljene konzole)

• CTRL+N (Otvaranje nove konzole)

• CTRL+S (Spremanje otvorene konzole)

• CTRL+M (Dodavanje ili uklanjanje stavke konzole)

• CTRL+W (Otvaranje novog prozora)

• F5 (Ažuriranje sadržaja svih prozora konzole)

• ALT + razmaknica (Prikaz izbornika prozora MMC-a)

• ALT+F4 (Zatvaranje konzole)

• ALT+A (Prikaz izbornika Action (Akcija))

• ALT+V (Prikaz izbornika View (Prikaz))

• ALT+F (Prikaz izbornika File (Datoteka))

• ALT+O (Prikaz izbornika Favorites (Favoriti))

Tipkovni prečaci za prozor konzole MMC-a

• CTRL+P (Ispis trenutne stranice ili aktivnog okna)

• ALT + minus (-) (Prikaz izbornika prozora za aktivni prozor konzole)

• SHIFT+F10 (Prikaz izbornika prečaca Action (Akcija) za odabranu stavku)

• F1 (Otvaranje teme pomoći, ako postoji, za odabranu stavku)

• F5 (Ažuriranje sadržaja svih prozora konzole)

• CTRL+F10 (Maksimiziranje aktivnog prozora konzole)

• CTRL+F5 (Vraćanje aktivnog prozora konzole)

• ALT+ENTER (Prikaz dijaloškog okvira Properties (Svojstva), ako postoji, za odabranu stavku)

• F2 (Preimenovanje označene stavke)

• CTRL+F4 (Zatvaranje aktivnog prozora konzole. Kada je u konzoli otvoren samo jedan prozor, ovim se prečacem konzola zatvara.)

Navigacija udaljenom radnom površinom

• CTRL+ALT+END (Otvaranje dijaloškog okvira Security (Sigurnost) u sustavu Microsoft Windows NT)

• ALT+PAGE UP (Prebacivanje iz jednog programa u drugi slijeva udesno)

• ALT+PAGE UP (Prebacivanje iz jednog programa u drugi zdesna ulijevo)

• ALT+INSERT (Kruženje između programa počevši od onoga koji je zadnji korišten)

• ALT+HOME (Prikaz izbornika Start)

• CTRL+ALT+BREAK (Prebacivanje klijentskog računala s prikaza u prozoru na prikaz preko cijelog zaslona i obrnuto)

• ALT+DELETE (Prikaz izbornika Windows)

• CTRL + ALT + minus (-) (Smještanje snimke čitavog područja s prozorima na klijentskom računalu u međuspremnik terminalskog poslužitelja – ista funkcija kao i pritisak na tipke ALT+PRINT SCREEN na lokalnom računalu)

• CTRL + ALT + plus (+) (Smještanje snimke aktivnog prozora na klijentskom računalu u međuspremnik terminalskog poslužitelja – ista funkcija kao i pritisak na tipku PRINT SCREEN na lokalnom računalu)

Navigacija u programu Microsoft Internet Explorer

• CTRL+B (Otvaranje dijaloškog okvira Organize Favorites (Strukturiraj favorite))

• CTRL+E (Otvaranje trake za pretraživanje)

• CTRL+F (Pokretanje uslužnog programa za traženje)

• CTRL+H (Otvaranje trake s poviješću)

• CTRL+I (Otvaranje trake s favoritima)

• CTRL+L (Otvaranje dijaloškog okvira Open (Otvaranje))

• CTRL+N (Pokretanje nove instance preglednika s istom web-adresom)

• CTRL+O (Otvaranje dijaloškog okvira Open (Otvaranje) – isto kao i kombinacija CTRL+L)

• CTRL+P (Otvaranje dijaloškog okvira Print (Ispis))

• CTRL+R (Ažuriranje trenutne web-stranice)

• CTRL+W (Zatvaranje trenutnog prozora)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's : Internet Explorer 8Automatische AnmeldungIm Kompatibilitätsmodus
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.046
Finger weg, meine Datei // Verzeichnis-Ausdruck mal einfach // Hilfe, meine Festplatte läuft voll! // Meine Festplatte wird zugemüllt! // Löschen wie ein Weltmeister // BIN Images zu ISO Images umwandeln. // Schnelles Killen der laufenden und hängenden Prozesse! //