... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Algemene sneltoetsen

• CTRL+C (Kopiλren)

• CTRL+X (Knippen)

• CTRL+V (Plakken)

• CTRL+Z (Ongedaan maken)

• DELETE (Verwijderen)

• SHIFT+DELETE (Verwijdert het geselecteerde item definitief zonder het in de Prullenbak te plaatsen)

• CTRL terwijl u een item sleept (Kopieert het geselecteerde item)

• CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept (Maakt een snelkoppeling met het geselecteerde item)

• F2-toets (Verandert de naam van het geselecteerde item)

• CTRL+PIJL-RECHTS (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het volgende woord)

• CTRL+PIJL-LINKS (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het vorige woord)

• CTRL+PIJL-OMLAAG (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de volgende alinea)

• CTRL+PIJL-OMHOOG (Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de vorige alinea)

• CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen (Markeert een tekstblok)

• SHIFT met een van de pijltoetsen (Selecteert meer dan ιιn item in een venster of op het bureaublad, of selecteert tekst in een document)

• CTRL+A (Alles selecteren)

• F3-toets (Zoekt een bestand of een map)

• ALT+ENTER (Geeft de eigenschappen van het geselecteerde item weer)

• ALT+F4 (Sluit het actieve item of beλindigt het actieve programma)

• ALT+ENTER (Geeft de eigenschappen van het geselecteerde object weer)

• ALT+SPATIEBALK (Opent het snelmenu voor het actieve venster)

• CTRL+F4 (Sluit het actieve document in programma's waarin meer documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)

• ALT+TAB (Schakelt tussen geopende items)

• ALT+ESC (Doorloopt de items in de volgorde waarin ze zijn geopend)

• F6-toets (Doorloopt de schermelementen in een venster of op het bureaublad)

• F4-toets (Geeft de adresbalklijst weer in Deze computer of Windows Verkenner)

• SHIFT+F10 (Geeft het snelmenu weer voor het geselecteerde item)

• ALT+SPATIEBALK (Geeft het systeemmenu weer voor het actieve venster)

• CTRL+ESC (Geeft het menu Start weer)

• ALT+onderstreepte letter in een menunaam (Opent het corresponderende menu)

• Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu (Voert de corresponderende opdracht uit)

• F10-toets (Activeert de menubalk in het actieve programma)

• PIJL-RECHTS (Opent het volgende menu aan de rechterzijde of opent een submenu)

• PIJL-LINKS (Opent het volgende menu aan de linkerzijde of sluit een submenu)

• F5-toets (Werkt het actieve venster bij)

• BACKSPACE (Geeft de map weer die zich een niveau hoger in Deze computer of Windows Verkenner bevindt)

• ESC (Annuleert de huidige taak)

• SHIFT terwijl u een cd-rom in het cd-rom-station plaatst (Voorkomt dat de cd-rom automatisch wordt afgespeeld)

• CTRL+SHIFT+ESC (Taakbeheer openen)

Sneltoetsen voor dialoogvensters Druk in uitgevouwen keuzelijsten op SHIFT+F8 om de selectie-uitbreidingsmodus in te schakelen. In deze modus kunt u met de pijltoetsen de cursor verplaatsen zonder de selectie te wijzigen. Druk op CTRL+SPATIEBALK of SHIFT+SPATIEBALK om de selectie te wijzigen. Schakel de selectie-uitbreidingsmodus uit door nogmaals op SHIFT+F8 te drukken. De selectie-uitbreidingsmodus schakelt zichzelf uit wanneer u de focus naar een ander besturingselement verplaatst.

• CTRL+TAB (Doorloopt de tabs van links naar rechts)

• CTRL+SHIFT+TAB (Doorloopt de tabs van rechts naar links)

• TAB (Doorloopt de opties in sequentiλle volgorde)

• SHIFT+TAB (Doorloopt de opties in omgekeerde richting)

• ALT+Onderstreepte letter (Voert de corresponderende opdracht uit of selecteert de corresponderende optie)

• ENTER (Voert de opdracht voor de actieve optie of knop uit)

• SPATIEBALK (Schakelt het selectievakje in of uit als de actieve optie een selectievakje is)

• Pijltoetsen (Selecteert een knop als de actieve optie een groep keuzerondjes is)

• F1-toets (Geeft Help weer)

• F4-toets (Geeft de items in de actieve lijst weer)

• BACKSPACE (Opent een map op een niveau hoger als een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen)

Microsoft Natural Keyboard-sneltoetsen

• Windows-logo (Toont of verbergt het menu Start)

• Windows-logo+BREAK (Geeft het dialoogvenster Systeemeigenschappen weer)

• Windows-logo+D (Geeft het bureaublad weer)

• Windows-logo+M (Minimaliseert alle vensters)

• Windows-logo+SHIFT+M (Herstelt de geminimaliseerde vensters)

• Windows-logo+E (Opent Deze computer)

• Windows-logo+F (Zoekt een bestand of een map)

• CTRL+Windows-logo+F (Zoekt computers)

• Windows-logo+F1 (Geeft Windows Help weer)

• Windows-logo+ L (Vergrendelt het toetsenbord)

• Windows-logo+R (Opent het dialoogvenster Uitvoeren)

• Windows-logo+U (Opent Hulpprogrammabeheer)

Toegankelijkheidssneltoetsen

• Rechter-SHIFT-toets gedurende acht seconden (Schakelt filtertoetsen in of uit)

• Linker-ALT-toets+linker-SHIFT-toets+PRINT SCREEN (Schakelt groot contrast in of uit)

• Linker-ALT-toets+linker-SHIFT-toets+NUM LOCK (Schakelt de muistoetsen in of uit)

• Vijf maal SHIFT (Schakelt de plaktoetsen in of uit)

• NUM LOCK gedurende vijf seconden (Schakelt de schakeltoetsen in of uit)

• Windows-logo+U (Opent Hulpprogrammabeheer)

Sneltoetsen voor Windows Verkenner

• END (Geeft de onderkant van het actieve venster weer)

• HOME (Geeft de bovenkant van het actieve venster weer)

• NUM LOCK+sterretje (*) (Geeft alle submappen onder de geselecteerde map weer)

• NUM LOCK+plusteken (+) (Geeft de inhoud van de geselecteerde map weer)

• NUM LOCK+minteken (-) (Vouwt de geselecteerde map samen)

• PIJL-LINKS (Vouwt de huidige selectie samen als deze is uitgevouwen, of selecteert de bovenliggende map)

• PIJL-RECHTS (Geeft de huidige selectie weer als deze is samengevouwen, of selecteert de eerste submap)

Sneltoetsen voor Speciale tekens
Wanneer u op een teken in het tekenraster hebt dubbelgeklikt, kunt u met de sneltoetsen door het raster navigeren:

• PIJL-RECHTS (Gaat naar rechts of naar het begin van de volgende regel)

• PIJL-LINKS (Gaat naar links of naar het einde van de vorige regel)

• PIJL-OMHOOG (Gaat een rij omhoog)

• PIJL-OMLAAG (Gaat een rij omlaag)

• PAGE UP (Gaat scherm voor scherm omhoog)

• PAGE DOWN (Gaat scherm voor scherm omlaag)

• HOME (Gaat naar het begin van de regel)

• END (Gaat naar het einde van de regel)

• CTRL+HOME (Gaat naar het eerste teken)

• CTRL+END (Gaat naar het laatste teken)

• SPATIEBALK (Schakelt tussen vergrote en normale modus wanneer een teken is geselecteerd)

Sneltoetsen voor het hoofdvenster van Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL+O (Opent een opgeslagen console)

• CTRL+N (Opent een nieuwe console)

• CTRL+S (Slaat de geopende console op)

• CTRL+M (Voegt een console-item toe of verwijdert het)

• CTRL+N (Opent een nieuwe console)

• F5-toets (Werkt de inhoud van alle consolevensters bij)

• ALT+SPATIEBALK (Geeft het menu van het MMC-venster weer)

• ALT+F4 (Sluit de console)

• ALT+A (Geeft het menu Actie weer)

• ALT+V (Geeft het menu Beeld weer)

• ALT+F (Geeft het menu Bestand weer)

• ALT+O (Geeft het menu Favorieten weer)

Sneltoetsen voor het MMC-consolevenster

• CTRL+P (Drukt de huidige pagina of het actieve deelvenster af)

• ALT+Minteken (-) (Geeft het venstermenu weer voor het actieve consolevenster)

• SHIFT+F10 (Geeft het snelmenu Actie weer voor het geselecteerde item)

• F1-toets (Opent het Help-onderwerp - indien aanwezig - voor het geselecteerde item)

• F5-toets (Werkt de inhoud van alle consolevensters bij)

• CTRL+F10 (Maximaliseert het actieve consolevenster)

• CTRL+F5 (Herstelt het actieve consolevenster)

• ALT+ENTER (Geeft het dialoogvenster Eigenschappen - indien aanwezig - voor het geselecteerde item weer)

• F2-toets (Verandert de naam van het geselecteerde item)

• CTRL+F4 (Sluit het actieve consolevenster) Als een console slechts ιιn consolevenster heeft, sluit u de console met deze snelkoppeling)

Navigatie in Verbinding naar extern bureaublad

• CTRL+ALT+END (Opent het dialoogvenster Beveiliging van Microsoft Windows NT)

• ALT+PAGE UP (Schakelt van links naar rechts tussen programma's)

• ALT+PAGE UP (Schakelt van rechts naar links tussen programma's)

• ALT+INSERT (Doorloopt de programma's in de volgorde waarin ze het laatst zijn gebruikt)

• ALT+HOME (Geeft het menu Start weer)

• CTRL+ALT+BREAK (Schakelt de clientcomputer tussen een venster en het volledige scherm)

• ALT+DELETE (Geeft het Windows-menu weer)

• CTRL+ALT+MINTEKEN (-) (Plaatst een momentopname van het hele clientvenstergebied op het klembord van de Terminal-server en heeft dezelfde functionaliteit als wanneer u op de lokale computer op ALT+PRINT SCRN drukt.)

• CTRL+ALT+PLUSTEKEN (+) (Plaatst een momentopname van het actieve venster in de client op het klembord van de Terminal-server en heeft dezelfde functionaliteit als wanneer u op de lokale computer op PRINT SCRN drukt.)

Navigatie in Microsoft Internet Explorer

• CTRL+B (Opent het dialoogvenster Favorieten indelen)

• CTRL+E (Opent de zoekbalk)

• CTRL+F (Start het hulpprogramma Zoeken)

• CTRL+H (Opent de balk Geschiedenis)

• CTRL+I (Opent de balk Favorieten)

• CTRL+L (Opent het dialoogvenster Openen)

• CTRL+N (Start nog een exemplaar van de browser met hetzelfde webadres)

• CTRL+O (Opent het dialoogvenster Openen, net zoals CTRL+L)

• CTRL+P (Opent het dialoogvenster Afdrukken)

• CTRL+R (Werkt de huidige webpagina bij)

• CTRL+W (Sluit het huidige venster)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :ProgrammstarterStress deinen LCD/TFTHD-SpeicherplatzPDF VorschauZeitmanagement
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.031
Finger weg, meine Datei // Verzeichnis-Ausdruck mal einfach // Hilfe, meine Festplatte lδuft voll! // Meine Festplatte wird zugemόllt! // Lφschen wie ein Weltmeister // BIN Images zu ISO Images umwandeln. // Schnelles Killen der laufenden und hδngenden Prozesse! //